...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައުބާލައިދިނުން
މ.
ތައުބާގެ އިބާރާތް އަޑުދަށުން ކިއުމަށްޓަކައި ކިޔައިދިނުން.
މިކަންކުރަނީ މުރުތައްދުވުންފަދަ ބޮޑުފާފައެއްކުރުމުން، ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ހިނދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ