...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައުޙީދު
ނ.
(1) ﷲ އެއްކައުވަންތަކަން އަންގައިދޭ ޢިލްމު.
(2) އިހުގައި ދީނުގެ ވާހަކަ ލިޔެގެން ގެންގުޅޭ ރައިވަރުފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިކުތާހީދު . ތައޮހީދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ