...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްކަށި
ނ.
ތައްޖަހަން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިއީ މުށްގަނޑެއްލައި ފިލިއަޅައިފައި އޮންނަ ދަގަނޑު ހޮޅިބުރިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައް . ތައްކާނށި . ތައްކާނށެރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ