...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްކަށިރުއް
ނ.
ތައްކަށްޓަށް ނަގާރުއް.
ރަށްރަށުގައި މީހުން އިންދައިފައި ހުންނަ ރުއްރުކުގައި ތައްޖަހައި ބަންޑާރަ ބަޔާއި އަމިއްލަބައި ވަކިކުރުމުގައި އެކެއްގެ ފަންސަވީސް ރުކުން އެއްރުއް، ތައްކަށީގެ ނަމުގައި ބަންޑާރަޔަށް ނަގައެވެ.
މިރުކުގައި ހުންނާނީ ފަސް ތައްޖަހައިފައެވެ.
މިއީ ގޮއިފާލައްބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކިން ވަރުވާކޮށް ލިއެދެއްވާ ބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައްކާނށެރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ