...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްކަތުވުން
މ.
(1) ގަދަފަދަކަމެއް ހަރުކަށިކަމެއް ނެތުން.
(2) ހަލަބޮލިކަމަކަށްފަހު ހިމޭންވެފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައްކަތަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ