...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްދާ
ނ.
(ގ.) ރުކުގައި ގަންނަކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ އިހަލެއްގެވެސް އެންމެ ކުޑައެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ