...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްގަނޑަ
ނ.
(ސ) ތައްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުރޮށި . އެޅިގައު . ވިރުވައިއެޅުން . ފުށަހި . ފުއްވުން . ތައްގަނޑަށްއެޅުން . ތައްގަނޑަށްދުއްވުން . ތައްގަނޑަށްޖެހުން . ތުތިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ