...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްގަނޑު
ނ.
(1) ރަސްމީ ނުވަތަ އަމިއްލަ ނިޝާން ނުވަތަ ނަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ދެލީގައި އޮބައި ކަރުދާހަށް އެ ނިޝާން އަރާގޮތަށް އޮބާ އެއްޗެކެވެ.
(2) އެއްޗެއްގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށް އެއްޗެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ ކުރެހުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިސާލު (ހ) މެޓާ އޮބާ ތައްގަނޑު.
(ށ) ހުންގާނުގެ މާދާފަދަ ތަކެތި ހެދުމަށް ވިރުވާ އަޅާ ތައްގަނޑު.
(3) ގޮނގުރިޓް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާއިރު ތަނބުތަނބާއި ބެރިއާއި ޝީޓު އެޅުމަށް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަމާބަހާ . ކަމާބަހާހުރުން . ކަފާސް . ވެދުންފޮށި . މެޓާއޮބާފިލާގަނޑު . ތައްގަނޑަ . ތައްގަނޑާ . ތައްގަނޑު . ތައްގަނޑުއޮބުން . ތައްގަނޑުޖެހުން . ތައްގަނޑޮ . ސިއްކަ . ޒާތްބޮޑުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ