...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްގަނޑުޖެހުން
މ.
(1) ކަނޑައި ނަގައިފައި އޮންނަ މާދިރީ އެއްގެސިފަ އެއްޗަކަށް ނަގުލުކުރުން.
މިސާލު:
ގަންޖުފަރާހުގައި ތައްގަނޑުޖެހުން.
(2) ތަނެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ނަމާއި ނިޝާން އެކުލެވިގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ތައްގަނޑު އޮބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައްގަނޑުއޮބުން . ތައްގަނޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ