...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްޔާރީހެދުން
ނ.
(1) އެކި މިންތަކަށްފަހައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ގަންނަން ލިބޭ ގޮތަށް ފިހާރަ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ހެދުން.
(2) ފެކްޓަރީތަކުން އެކި މިންތަކަށް ފަހައި ތައްޔާރުކުރާ ހެދުން.
(3) ތައްޔާރީ ފޭރާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ