...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްޚާނު
ނ.
(1) ދިވެހި ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ބަނޑުހަނޑޫ ދެއްވީމާ އާދައިގެމީހުންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ ލަޤަބަށް ކިޔާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) އަލިތައްޚާނު.
(ށ) މުޙައްމަދު ތައްޚާނު.
(3) ބޮޑެތިބޭބޭފުޅުންގެ އަރިހު ބޭކަލުންނަށް ކިޔާ އުޅުނު ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައްކާނު . ތައްޚާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ