...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަވީދު
ނ.
(1ތިމާގެ) ރައްކަލަކައްޓަކައި ނުވަތަ ތިމާގެ ބޭނުމެއް ފުއްދުމަށްޓަކައި ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ފޮތީގައި ނުވަތަ ތިމަރަފަތް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ﷲގެ އިސްމުފުޅު ލިޔެ ނުވަތަ އަކަކުރަހައިގެން ބޭނުންކުރާ ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ އެއްޗެއް.
(2) އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗެހީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިވައްތަރުވާނީ އަސްޖަހައިފައި އޮންނަ ތަވީދަކާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަ . ރަށުފަންޑިތަ . ބޮޑުތަވީދު . ކަޅި . އަސްޖެހުން . ވަހުތާން . ފަންޑިތަ . ފަންޑިތަހެދުން . ތަށިތަވީދި . ތަވީދި . ތަވީދެ . ސުލޭމާނުމުދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ