...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަމަޅަ
ނ.
(1) ތަމަޅައިންގެ މާދަރީބަސް.
(2) ނއ.
ތަމަޅަ އިންނަށް ނިސްބަތްވާ.
(3) މާދަރީބަހަކަށް ތަމަޅަ ބޭނުންކޮށްއުޅޭމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރަބިތަމަޅަ . ތަމަޅަ . ތަމަޅައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ