...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަމަޅައިން
ނ.
(1) ދެކުނު އިންޑިޔާގައި އުޅޭ ތަމަޅަބަހުން ވާހަކަދައްކާ ދަރިކޮޅެއްގެ މީހުން.
(2) މާދަރީބަހަކަށް ތަމަޅަބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅޭމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަމަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ