...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަމްސީލު
ނ.
ކަމެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއްގެ ޙަރަކާތް ތަކާއި މަންޒަރު ތަކާއެކު ދައްކާދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބަޠަލުން . އަމަލީފަންނު . ފަޅޯދަތްޕިލާ . ތިއޭޓަރު . ސަފީރު . ސަފީރުކަން . ޑިރެކްޓަރު . ޑުރާމާ . ޓެލިޑްރާމާ . ޓެސްޓުމެޗު . ޓޭޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ