...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަމްސީލުކުރުން
މ.
(1) ކަމެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ޙރަކާތްތަކާއި މަންޒަރުތަކާއެކު ދެއްކުން.
(2) ތިމާގެ ރަށް ނުވަތަ ތިމާއުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ ފަރާތުން ބަސްކިޔައި ހެދުމަށް ތަނެއްގައި ނުވަތަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ