...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަފާ
ނ.
(1) އާދަމުގެ ދަރިންނާއި ބައެއްކަހަލަ ޖަނަވާރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އަތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށުން ބާރަށް ޖަހާއެތިފަހަރު.
(2) އިންސާނުންގެ ބޮޑުކަމު ނަޖިސް ނުވަތަ ބައެއްކަހަލަ ޖަނަވާރުގެ ގުއި ދިޔާކޮށް ވަށް ފެތުރިފައި ހުންނަ ހުރުމަށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަރުމަލް . ހަރޮމަލި . ހަމަހަމަ . ހަމަހަމަކަން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހަމަވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަލާކުވުން . ހިތީކޭން . ހިލަފިހުން . ހުނގު . ހުއިފިލަނޑާ . ހުފީބަތެ . ނާރު . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަނގަބީލު . ރަތްބަގީޗާ . ރަސްކޮކާމަސް . ރަސްއައިން . ރިކޯޑުކުރުން . ރީނދޫތޮޅި . ރޭލު . ރޭޓު . ރޭޓުހިފުން . ބަހާރު . ބަގިޔާ . ބާލިދީ . ބިލިގާ . ބުއްދި . ބުއްދިވެރި . ބުއްދިވެރިކަން . ބުއްދިވެރިވުން . ބެކްޓީރިއާ . ބެޓެރީ . ބޮނޑިއެޅުން . ބޮން . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޯހުރިމަޑި . ބޯޅަ . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަހަނަލަ . ކަނީރު . ކަރަކުޝަން . ކަކުނި . ކައްޅިކުއްޅިވުން . ކައްޗަރު . ކައްޗަރުވުން . ކަތުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ