...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަފާތު
ނ.
(1) އެއްގޮތްނޫން.
(2) ފަރަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަރުމަލް . ހަމަނުޖެހުން . ހަލާކުވުން . ހުނގު . ހުއިފިލަނޑާ . ހުފީބަތެ . ނާރު . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަނގަބީލު . ރަތްބަގީޗާ . ރަސްއައިން . ރިކޯޑުކުރުން . ރީނދޫތޮޅި . ރޭލު . ރޭޓު . ރޭޓުހިފުން . ބަހާރު . ބަގިޔާ . ބާލިދީ . ބިލިގާ . ބުއްދި . ބުއްދިވެރި . ބުއްދިވެރިކަން . ބުއްދިވެރިވުން . ބެކްޓީރިއާ . ބެޓެރީ . ބޮން . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޯހުރިމަޑި . ބޯޅަ . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަހަނަލަ . ކަނީރު . ކަރަކުޝަން . ކަކުނި . ކައްޅިކުއްޅިވުން . ކައްޗަރު . ކައްޗަރުވުން . ކަތުރު . ކާނިވާ . ކުރުދަނޑިޖެހުން . ކުލަފާނަ . ކެލާ . ކޮކާ . ކޮކާބޮލި . އަނޯނާ . އަންގީ . އަޅިކެނޑި . އަލިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ