...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަފާތުވުން
މ.
(1) އެއްގޮތްނުވުން.
(2) ފަރަގުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަލާކުވުން . ފަރަގުވުން . ދެބަސްވުން . ދެވަރުވުން . ޚިލާފުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ