...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަފާލެއްއެޅުން
މ.
އާދަމުގެ ދަރިންނާއި ބައެއް ކަހަލަ ޖަނަވާރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އަތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށުން ބާރަށް އެތިފަހަރެއް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަފާލެއްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ