...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަދު
ނ.
(1) ކާބޯތަކެއްޗަށްވާދަތި.
(2) ގައިގެ ތަންތާނގައި އަޅާވޭން.
(3) ޢާއްމުނޫން.
(4) ލިބުންދަތި.
(5) ފެންނަލެއްމަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތުގައިޖެއްސުން . ހިތުގިނި . ހިލަކިހުނު . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ނާދިރު . ނާދިރު ތޯފާ . ނާދިރުމިސާލު . ނޫފާގަތުން . ރިހުން . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮޑުމަތިމަސްތެޔޮ . ބޮޑުތަދު . ކެށެގަޑައެރުން . އަރާފައިބާވައި . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އައްދޮ . އައްދޮއައްދޯ . އައްދޮއްޔޯތް . އައްދޮވުން . އައްދޯތް . އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ. . ވައިފޭބުން . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވިކައިގަތުން . ވިއްދަވިއްދައިގަތުން . ވިދުނުވަޅު . ވިދުން . ވޭން . ވޭންއެޅުން . މަރުބޭހަށްވެސް ނުލިބުން . މަރުބޭސް . ފައިފުރޮޅުން . ފެންފޮތިއޮބުން . ފޮނިމާތަނޑުން އެންދުން . ދާރު . ދުކު . ތަދަ . ތަދައެރުން . ތަދަވުން . ތަދަމަޑަކަން . ތަދަޖެހުން . ތަދާޑާ . ތަދިބޭހެ . ތަދުހުރުން . ތަދުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ