...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަދުވާތަން
ނ.
ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާއެއް ލިބިގެންވޭން އަޅާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮނިމާތަނޑުން އެންދުން . ތަދިބޭހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ