...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަދުމަޑު
ނއ.
(1) ތަނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ކާބޯތަކެތިވާމަދު.
(2) ކައިބޮއިއުޅުން ދަތިވާ ދަތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަދަމަޑަކަން . ތަދުކަން . ތަދަމަޑަ . ތަދެމަޑެ . ތަދޮމަޑޮ . ތަދޮމަޑޮކަން . ތަދޮގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ