...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަދުމަޑުކަން
ނއނ.
ކާބޯތަކެތި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ދަތިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަދަމަޑަކަން . ތަދުކަން . ތަދޮމަޑޮކަން . ތަދޮގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ