...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތުންފުޅި
ނ.
ކަޅުރަތްކުލައިގައި ހުންނަ ބިއްލޫރި ފުޅިއެއް.
މިފުޅިހުންނާނީ ފުލަށް ކުޑަކޮށް ހިމަކޮށް ހަތަރުއަރިއަށެވެ.
މިފުޅީގެ އެއްޗެހިއަޅާބަޔަށްވުރެކަރު، މާދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮތަޅު . ތަތުންފިޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ