...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތުންދަނޑި
ނ.
(ސ) (1ފޭރާންކުރާ) ހަރުގެ ފޭލިއޮޅާދަނޑި.
(2) މުންޑު ނުވަތަ ފޮށާ އަނދެފައި ހުންނައިރު ތިރި ނުނި އުޅި ދަތިޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ