...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްބޮނޑިބަތް
ނ.
ޅަހަނޑުލުގައި ގިނައިން ހަކުރު އަޅައިގެން ކައްކާ ބޮނޑިބަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބޮނޑިބަތް . ހެދިކާއެއްޗެހި . ބަތެގޮޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ