...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްކަން
ނއނ.
(1) އޮލަވެގެންގޮސްވާހަރުކަން.
(2) މަޖާޒު:
ލަސްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމުތެރަސް . ހުދުކާފޫރު . ކިލާކަން . ވަކަކަން . ދިޔާކުރުން . ތަތެކަން . ތަތްހަކުރު . ތަތްކުރޮޅި . ލާކަން . ލާލްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ