...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްކުރާ
ނ.
މަޖާޒު:
ދެމީހަކު ލޯބީގެގޮތުން ގުޅުވައިދޭން މެދުވެރިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕާއައިނު . ބަޑިހިލަ . ކަތުރާން . އެޅަބޭސް . މަލަން . ތަށިމުށި . ލޭބަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ