...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްކުރުން
މ.
(1) އޮލަވުމަށްފަހު އިތުރަށް އޮލަކޮށް ހަރުކުރުން.
(2) ތެރަސްލައިފައި ހިއްޕުން.
(3) މަޖާޒު:
ދެމީހަކު ލޯބީގެގޮތުން ގުޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުފުއްޕުން . ހިއްޕުން . ހުނިޖެހުން . ކަފަޖެހުން . އަލުވުން . ވަކިގަނޑުއެޅުން . މަލަންޖެހުން . ތަށިމުށިޖެހުން . ތަތްކެރުން . ގުޑިހިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ