...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްކުރޮޅި
ނ.
(1) ކުރޮޅީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަތްކަންގަދަ ކުރޮޅި.
(2) ވަކަ ކުރޮޅި.
މިކުރޮޅިއަކީ ވަރަށް ތެޔޮގިނަ ކުރޮޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައްގޮގޮޑި . ތަތަގޮންޑޯ . ތަތެގޮއްޑުއާ . ތަތްގޮގޮޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ