...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްގަނޑު
ނ.
(1) މާބޮޑަށް ހަޑިމުޑުދާރުވުމުން ބުނެއުޅޭގޮތެއް.
(2) ފާރުގަނޑެއްގައި ނުވަތަ ރޮއިހެދިފައިވާ ތަނެއްގެ މަތީގައިލާ ކުރަމަގާލިގަނޑު.
(3) (ހ.) އަވަހަށް ފެންނާންނަގޮތަށް އުދަރެހުގައި ހުންނަ ބޯވިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަތްގަނޑަ . ތަތްގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ