...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލަ
ނ.
(1) ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ މަތީފަރާތް.
(2) މަޖާޒު:
ބޮލުގެމެދުން އިސްތަށިވެރިފައިވާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދުދިދަމަސް . ހިރުކޭތަލަ . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހިއްތަލަ ފިށި . ހިއްތަލަބަތް . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިމަފުށް . ހިއްތަލަފުށް . ނާށިގަނޑުކަނދި . ނިތްގަނޑު . ބިހަލަ . ބޭސްކަރަ . ބޮނދުދޫނި . ބޮނޑަނަ . ބޮޑުގާދޫނި . ކަށްފެންޖެހުން . ކަނބޯ . ކުރަނގި . ކުފުރުބޮނޑި . ކުޑަލަގަނާ . އައްޓަމަސް . އިރުކޭތަލަ . އޮނު . އޮލަފުށް . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ . މުއި . މެންކަފާޅަ . ފުށްކިބަ . ފުށްލާނާށި . ފުއްކިބަ . ފުއްޕަނި . ފެންމުލަ . ފެންތަލަ . ފެންތެލަ . ތަރަފަނަ . ތައްޓޭ . ތަލަބިގަރު . ތަލަބޮލާ . ތަލަކަޅުބިބީ . ތަލެބޮލާ . ގައްޕުޓެ . ގޭނުން . ސިދުރިޔާކޮތަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ