...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލަކަޅުބިބީ
ނ.
ފަރުފަރާއި ފަޅުފަޅުގައި ގިނައިންއުޅޭމަހެއް.
މިއީ އެހެނިހެން ބިބީތަކަށްވުރެ ބޮޑުވާ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ އަރިމަތީގެ ކުލައަކީ ހުދުކުލައެވެ.
މަހުގެ ތަލައިގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ފާޅުކޮށް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ