...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލާ
ނ.
(ގ.) (1) ތިލަކޮށް ނާށިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަނާށިގަނޑު.
(2) ތިލަކޮށް ނާށިން ހަދައިފައި ހުންނަ އުނދުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅިވަތް . ވަނޮޅުގޮނޑި . ތަޅުބަތަލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ