...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލި
ނ.
(1) އަނގައިގެ އެތެރޭގެ މަތީފަރާތާއި ދަށްފަރާތް.
(2) މަޑޫތަކުގެކޮޅު ޖައްސަން އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މައްޔަލުން ފަށްނަގައިފައި ހުންނަބައި.
(3) އަންހެނާގެ ރަޙިމް.
(4) ލަވަހޮޅި ޖަހާއެއްޗެހީގެ ހޮޅިގަނޑުގައި ޖެހެންހުންނަ ކަށިހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާރުޖެހުން . ވަރުޖެހުން . ވަތިތަލި . މައްތެކަރޮތެލަ . މަތިކަރަތެލަ . ދަށިތަލި . ދަށުތަލި . ތަށި . ތަށިލިއުން . ތަފިތެޅުން . ތަލިހިކުން . ތަލިރަން . ތަލިއާ . ތަލިމޭޑުން . ތަލިފުށްތުނޑު . ތަލިޔާމާރޮގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ