...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލިތެޅުން
މ.
(1) ކެއުމުގެތެރޭގައި ދުލުން ޙަރަކާތްކުރާއަޑު އިއްވުން.
(2) ދޫތަލީގައި ޖައްސައިފައި ނައްޓައިލާ އަޑުއިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަފިތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ