...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލިޔާމާރު
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ މައްޔަލާއި މަޑޫތަކާ ދުރުވެދާނެތީ އެތެރޭގައި ފުރައިފައި ހުންނަ ކުސަގަނޑު.
(2) މައްޔަލާ އެއްކިއްސަރަށް އެތެރޭގައި އަޅައިފައި އޮންނައެތިގަނޑު.
މިއޮންނާނީ އޮޑިޔާއެއްކޮށް ކަބީލާޖަހައި ހަރުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަލިޔާމާރޮގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ