...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލު
ނ.
(ގ.) ދޯނީގެތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ހޯސްޕަވަރު . ރާތާގާބަރި . ބުންދު . ބުރިއިންނަފަތް . ކުނބުކޮށި . ކުޑަބުންދުވަތް . ކޮށިގަނޑުވަތް . ވައުވަތް . މާވަތުދިރުނބާވަތް . ސެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ