...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލްއީހި
ނ.
(ޏ) ފަރުމަތީގައިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ ދިރޭއެއްޗެއް.
މިއެންމެވައްތަރުވާނީ އިއްސާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ