...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލްގީން
ނ.
މުސްލިމުން މަރުވެގެން ވަޅުލާއިރު ކަށްވަޅަށް ފަސްލައި އެއްވަރުކޮށްލުމަށްފަހު މައްޔިތާ އާއި މުޚާތަބުކޮށް ކިޔާ ޚާއްޞަ ޢިބާރާތްކޮޅެއްގެނަން.
މިކަން އޮންނަނީ ބައެއް މަޒުހަބުގައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ