...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަގަރި
ނ.
(1) ހުނިގާނާއިރު ހުނިއެޅުމަށާއި ކިރުފެލުމަށްޓަކައި ލަކުޑިން ހަދައި އެތެރެކޮނެފައި ހުންނައެއްޗެއް.
(2) ފެނަށް އެރުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ގުޅިއަކުން އެތެރެ ކޮނެގެން ހަދައިފައި ހުންނައެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަގަރި . އަމިނި . އަގުނިޔާގަނޑެ . ފެންތަގަރި . ފޯކޭންބެއްލެވުން . ތަގަށި . ގަޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ