...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަގުޑި
ނ.
އިހުގައި ރަދުން ރަސްމީގޮތުން ތަނަކަށް ވަޑައިގެންފައި އެނބުރި ގަނޑުވަރަށް ވަޑައިގެން ހަތް ބަހައްޓާ ދޮރޯށި ތެރޭގައި އިރުމައްޗަށް އެނބުރިވަޑައިގެން ހުއްޓި ވަޑައިގަތީމާ ބެރުވެރިން ޖަހާބެރެއް.
މިއީ އެރަސްމިއްޔާތު ނިމުނީކަން އެންގުމަށް ޖަހާބެރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ