...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަގުޑިޖެހުން
މ.
އިހުގައި ރަދުން ރަސްމީގޮތުން ތަނަކަށް ވަޑައިގެންފައި އެނބުރި ގަނޑުވަރަށް ވަޑައިގެން ހަތް ބަހައްޓާ ދޮރޯށި ތެރޭގައި އިރުމައްޗަށް އެނބުރިވަޑައިގެން ހުއްޓި ވަޑައިގަތީމާ ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލިވެރިން ފާރަވެރީންގެ ދޮރޯށީގެ ބޭރުގައި ތިބެގެން ޖަހާ ބެރުޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ