...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަސްބީހަ
ނ.
(1) ތަސްބީހަފަތި.
(2) ސުބުޙާނައްﷲ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހުރަބު . މާގަނޑު . ފަންކާރުއް . ތަސްބީހަ . ތަސްބީހައޮށް . ތަސްބީހަގަސް . ގުގުރި ތަސްބީޙަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ