...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަސްބީހަފަތި
ނ.
ހެޔޮއެއްޗެހި ވަކިޢަދަދަކަށް ކިޔަވާއިރު ކިޔެވޭ ޢަދަދު ގުނުމަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އޮށްފައްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަސްބީހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ