...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަސްބީހަގަސް
ނ.
ކެނާގަހާ ގާތް ވައްތަރެއްގެ ގަހެއް.
މިގަހުގައި ތަސްބީހަ އޮށްވައްތަރުގެ ވަކިތަކެއް ކުދިކުދިއިހާ ތަކެއްގައި ނުކުމެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންކާރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ