...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޔައްމަމުކުރުން
މ.
ވުޟޫކުރުމާއި ހިނައިއގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ޚާއްޞަވެގެންވާ ގުނަވަން ތަކެއްގައި ނިޔަތަކާއެކު ވަކިގޮތަކަށް ސާފު ތާހިރު ހިރަފުސް ފުހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ