...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޢައްޞުބު
ނ.
(1އެކަށީގެންވާ) ސަބަބެއްނެތި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހޭ ޖެހުން.
(2) ޢާއްމު ޚިޔާލާ އިދިކޮޅަށް އަމިއްލަގޮތް ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާ ހިފަހެއްޓުން.
(3) ނަސްލުގެ ގޮތުން ނުވަތަަ ދީނީގޮތުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ