...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޣައްޔަރު
ނ.
ކަލޭމެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިނުބައިވުން . ފައުވުން . ފަލެވުން . ފަލްވުން . ފާވުން . ތާހިރު . ގަޑުބަޑު . ގަޑުބަޑު ކުރުން . ގަޑުބަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ